Auteur: Hans Schmeets, Maartje Tummers

De Heitjes en het welzijn in Heerlen

Over deze publicatie

Het welzijn in Heerlen ligt onder het landelijk gemiddelde. In de periode 2013 tot 2020 gaf 88 procent van de volwassen Nederlanders aan gelukkig te zijn, en 85 procent tevreden met het eigen leven. In Heerlen is dat respectievelijk 83 en 78 procent. Heerlen staat hiermee in de onderste regionen op de ranglijst van 51 grote gemeenten. Ook op de bredere Persoonlijke Welzijns Index staat Heerlen op de laagste positie. En dat verandert nauwelijks als rekening wordt gehouden met de demografische en sociaaleconomische bevolkingssamenstelling van Heerlen. Uit aanvullend onderzoek in de gemeente Heerlen in de periode april tot september 2020 komt een tweedeling binnen Heerlen naar voren. In Heerlen-noord is het welzijnsniveau beduidend lager dan in Heerlen-zuid. En dat geldt voor vrijwel alle bevolkingsgroepen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, lager en hoger opgeleiden, en lage en hoge inkomens. Vooral 65-plussers, hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen etaleren een bovengemiddeld welzijn. En dat is zowel in Heerlen-noord als in Heerlen-zuid het geval. In Heerlen is inmiddels een project gestart ter bevordering van de burgerbetrokkenheid, verbetering van de openbare ruimte en het stimuleren van de lokale economie. Met dit essay wordt beoogd inzichten te leveren over het welzijn in Heerlen en daarmee tevens aandacht te geven aan het Heitje-project.