Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens

De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen

Over deze publicatie

In Heerlen is een groot wantrouwen jegens de politiek. Dit betreft zowel politici in het algemeen, als de landelijke politiek (Tweede Kamer), de lokale politiek (gemeenteraad) als de Europese Unie. Van de inwoners van Heerlen heeft 24 procent vertrouwen in de Tweede Kamer en 29 procent in de Europese Unie. Daarmee staat Heerlen in deze scepsis op eenzame hoogte ten opzichte van 50 andere grote gemeenten. Aanvullend onderzoek in 2020 leert dat het vertrouwen in ‘de politiek’ in Heerlen-noord beduidend geringer is dan in Heerlen-zuid. De verschillen tussen deze twee gebieden in Heerlen zijn maar beperkt toe te schrijven aan demografische- en sociaaleconomische kenmerken. In Heerlen is inmiddels een experiment gestart waarbij burgers klussen kunnen uitvoeren voor een vrijwilligersvergoeding in de vorm van ‘heitjes’. Hiermee wordt beoogd om de burgerbetrokkenheid te vergroten, de openbare ruimte te verbeteren en de lokale economie te stimuleren. Met dit essay wordt beoogd inzichten te leveren over het politieke vertrouwen in Heerlen en daarmee tevens aandacht aan het Heitje-project.