Voeding in de Gezondheidsenquête

In de Gezondheidsenquête worden sinds 2014 vragen over voeding gesteld. In de jaren 2014 tot en met 2022 waren acht vragen in de enquête opgenomen om de consumptie van groente, fruit en vis te monitoren. Vanaf 2023 is het aantal voedingsonderwerpen uitgebreid, omdat voeding een belangrijk leefstijlaspect is, waarover het CBS een completer beeld wil kunnen geven.

In deze nota wordt beschreven hoe de nieuwe voedingsvragen, die vanaf 2023 in de Gezondheidsenquête zijn opgenomen, tot stand zijn gekomen, welke uitgangspunten daarbij zijn gebruikt, welke aspecten van voeding wel en niet zijn meegenomen in de vraagstellingen, hoe de vraagstellingen zijn ontwikkeld en getest, voor welke vraagstellingen uiteindelijk is gekozen en welke informatie er op basis van die vragenset gepubliceerd gaat worden.