Interneteconomie

CBS heeft samen met Google en Dataprovider een onderzoek uitgevoerd om het belang van de internet economie in kaart te brengen. Het belangrijkste doel was met behulp van Big data een beter beeld te krijgen van het belang van internet voor de Nederlandse economie. Er zijn de volgende vier subdoelen te onderscheiden:

  1. Een definitie van de interneteconomie opstellen
  2. Het belang en de grootte van de interneteconomie in Nederland laten zien.
  3. Laten zien welke mogelijkheden Big data biedt voor het maken van statistiek.
  4. Uitleggen van de verschillen met de huidige statistieken.  

Hoe werkt interneteconomie?
Met behulp van Big data over websites van Nederlandse bedrijven zijn bedrijven ingedeeld bij een categorie van interneteconomie:

  • A Geen website
  • B1 Passief aanwezig op internet
  • B2 Actief aanwezig op internet
  • C Webwinkels
  • D Online diensten
  • E Internet gerelateerde ICT

De laatste drie categorieën (C, D en E) vormen samen de kern van de interneteconomie. Vervolgens zijn deze websites gekoppeld aan het algemeen bedrijven register (ABR) om ook CBS-informatie over onder andere omzet, werkzame personen en toegevoegde waarde te kunnen bepalen. Onze uitkomsten laten zien dat ongeveer 35 procent van de bedrijven een website heeft. Bedrijven zonder website zijn voor het overgrote deel ZZP’ers. 3,4 procent behoort tot de kern van de internet economie en 33 procent is al dan niet actief aanwezig op internet.

Bedrijven in 2015

Het is een van de eerste keren dat CBS onderzoek doet waarin gebruik wordt gemaakt van Big data in combinatie met reguliere statistieken. Dat is ook een van de belangrijkste pluspunten van dit onderzoek. Daarnaast is ook het onderwerp van het onderzoek interessant omdat internet steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse economie. Het onderzoek biedt veel mogelijkheden voor toekomstig onderzoek maar kent ook vele uitdagingen. In de discussion paper komen deze uitgebreid aan bod. Herhaling van dit onderzoek kan nog veel meer nieuwe inzichten opleveren. Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om het onderzoek ook in andere landen uit te voeren.

Feedback gevraagd