Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten

foto dame achter laptop
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Een pilot onderzoek naar opleidingsvereisten in vacatureteksten. Een onderzoek met behulp van machine learning.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de arbeidsmarkt. Een van de vragen die hierbij speelt is of bedrijven en instellingen meer behoefte hebben aan breed opgeleide mensen of juist vaker vragen om mensen met een specifieke opleiding. En hoe dit zich heeft ontwikkeld in de loop van de tijd. Zo is bijvoorbeeld de vraag naar iemand met een technische opleiding ‘algemeen’, terwijl de vraag naar de opleiding werktuigbouwkunde ‘specifiek’ is. Een manier om te achterhalen wat de opleidingsvereisten zijn in de arbeidsmarkt is te kijken naar vacatureteksten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft sinds een aantal jaar de beschikking over vacatureteksten afkomstig van de website Werk.nl van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). In overleg tussen het ministerie van OCW en het CBS is toen afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is om met de behulp machine learning en tekstmining technieken een beeld te krijgen van de opleidingsvereisten op basis van deze vacatureteksten. Dit pilot onderzoek is hier de uitwerking van.