Innovatie

poortjes bij een ns station
© Hollandse Hoogte

Het CBS werkt continue aan verbetering van de statistische processen en producten. We doen onderzoek naar nieuwe databronnen en methoden zoals de inzet van artificial intelligence om nieuwe statistieken te ontwikkelen of om bestaande statistieken te verbeteren. Bij onze onderzoeken werken we regelmatig samen met kennisinstellingen en marktpartijen.

In de regel starten we nieuwe innovatietrajecten met de ontwikkeling van een proof of concept (POC) om de mogelijkheden van een nieuwe methode of databron aan te tonen. Succesvolle POC’s kunnen verder worden ontwikkeld tot experimentele statistieken die bèta producten worden genoemd. Een innovatie is afgerond als het is gelukt om een experimentele statistiek om te zetten naar een volwaardige eenmalige of structurele statistiek. Uiteraard haalt niet ieder idee de eindstreep.

Via de innovatie pagina publiceert het CBS regelmatig over nieuwe ontwikkelingen. Via de menubalk bovenin zijn per databron of thema de relevante artikelen te vinden. Feedback is altijd welkom om onze producten en diensten te verbeteren. Bij ieder artikel is er daarom de mogelijkheid om te reageren.

Artikelen over innovatie