Innovatie

poortjes bij een ns station
© Hollandse Hoogte

Het CBS werkt continu aan verbetering van de statistische processen en producten. Het CBS doet onderzoek naar nieuwe databronnen, methoden zoals de inzet van artificial intelligence om nieuwe statistieken te ontwikkelen of om bestaande statistieken te verbeteren en onderzoekt nieuwe technieken om data te combineren met data van andere partijen (Privacy Preserving Techniques). Bij onze onderzoeken werken we regelmatig samen met kennisinstellingen en marktpartijen.

In de regel starten we nieuwe innovatietrajecten met de ontwikkeling van een proof of concept (POC) om de mogelijkheden van een nieuwe methode of databron aan te tonen. Succesvolle POC’s kunnen verder worden ontwikkeld tot experimentele statistieken die bèta producten worden genoemd. In het kader van het ontwikkelen van die experimentele statistieken werd in 2016 het Centre for Big Data Statistics opgericht.Bij de ontwikkeling van bèta producten wordt gekeken naar de stabiliteit van de data bron, de methode wordt gevalideerd en de vereisten voor verdere implementatie worden getoetst. Een innovatie is afgerond als het is gelukt om een experimentele statistiek om te zetten naar een volwaardige eenmalige publicatie of officiële statistiek. Uiteraard haalt niet ieder idee de eindstreep.

Via deze innovatie pagina publiceert het CBS regelmatig over die nieuwe ontwikkelingen. Via de menubalk bovenin zijn per databron of thema de relevante artikelen te vinden. Feedback is altijd welkom om onze producten en diensten te verbeteren. Bij ieder artikel is er daarom de mogelijkheid om te reageren.

Artikelen over innovatie