Veelgestelde vragen

Dataverzameling

 1. Wat zijn nieuwe databronnen?
 2. Hoe komt het CBS aan data?
 3. Wat doet het CBS met brondatabestanden?
 4. Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?
 5. Wie heeft er toegang tot de data?
 6. Klopt het dat het CBS de fysieke dataleveringen heroverweegt?
 7. Hoe beveiligt het CBS zijn data?
 8. Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?

Privacy en Persoonsgegevens

 1. Zijn mijn persoonsgegevens herkenbaar wanneer de data binnenkomt bij het CBS?
 2. Ben ik verplicht om mee te werken aan onderzoeken van het CBS?
 3. Hoe komt het CBS bij mij persoonlijk terecht?

Privacywetgeving

 1. Voert het CBS elk jaar audits uit op het gebied van privacy?
 2. Is het CBS een onafhankelijke organisatie? Zo ja, waar uit zich dat in?
 3. Aan welke wet- en regelgeving is het CBS gebonden?
 4. Wie controleert het CBS op de naleving van de wet- en regelgeving?
 5. Is het CBS AVG-proof?

Statistisch proces

 1. Wat is pseudonimiseren? En hoe gaat dat in zijn werk?
 2. Waar vind ik meer informatie over de werkwijze van het CBS?
 3. Hoe verwerkt het CBS de data naar statistiek?