Stroomschema's van geldstromen in de zorg, 1998-2011

Onderstaande rapporten bevatten voor de jaren 1998 tot en met 2012 een stroomschema van de geldstromen in de zorg. Achter elk schema zit een bijlage waarin de gebruikte termen en afkortingen toegelicht worden. Het schema is het beste leesbaar als het afgedrukt wordt op een A3-blad. Mocht u het toch willen printen op A4-formaat, dan bij het afdrukken de optie 'Aanpassen aan printermarges' aanvinken.

Van de rapporten van eerdere jaren staan hier vanaf 3 september 2012 vernieuwde versies.

De cijfers in deze stroomschema's zijn ook terug te vinden in de StatLine-tabel 'Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering'.

Nieuwe versie: 

Stroomschema’s Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 2004 en 2014