Stroomschema's van geldstromen in de zorg

Omslag Stroomschema financiering zorg 2018

In stroomschema’s zijn de geldstromen in de zorg zichtbaar gemaakt. De geldstromen lopen vanaf de 'financieringsbronnen' via de 'financieringsregelingen' naar de aanbieders van gezondheids- en welzijnszorg en de instellingen voor beleid en beheer op het terrein van de zorg.

In de stroomschema’s worden de zorguitgaven in lopende prijzen zoveel mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens (waaronder zelfstandigen), de overheid als herverdeler, vennootschappen/werkgevers en het buitenland.
De stroomschema’s zijn een toelichting op de cijfers in de StatLinetabel ‘Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering’
Deze StatLinetabel omvat cijfers vanaf 1998.