Kind van migranten

In Nederland geboren personen met een of twee in het buitenland geboren ouders.