Doctoraaldiploma

Diploma van een wettelijk erkende universitaire opleiding (doctoraalstudie) vóór de invoering van het bachelor-masterstelsel.
Met ingang van het studiejaar 2002/’03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Als gevolg daarvan zijn de wetenschappelijke opleidingen opgedeeld in een bacheloropleiding van 3 jaar en een daarop aansluitende masteropleiding van 1, 2 of 3 jaar.
In de periode daarvoor bestonden deze opleidingen uit een propedeuse van 1 jaar gevolgd door een doctoraalfase van 3 of 4 jaar. Deze studies werden toen afgesloten met een doctoraaldiploma.

De wettelijk erkende opleidingen voor een doctoraaldiploma zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).