Publicatie

De laatste stap bestaat uit 2 onderdelen.

Beëindigen project

Wanneer u het project hebt afgerond wordt het account afgesloten en wordt uw projectarchief vijf jaar bewaard.

Publicatie

De resultaten van onderzoek op CBS microdata dienen volledig, direct en kosteloos beschikbaar gesteld te worden aan belangstellenden. Het CBS ontvangt graag binnen 4 weken na publicatie de referenties van alle publicaties van uw onderzoek. In de publicatie dient u de juiste bronvermelding te gebruiken.