Publicatie

De laatste stap bestaat uit 2 onderdelen.

  • Beëindigen project

    Wanneer u het project hebt afgerond wordt het account afgesloten en wordt uw projectarchief vijf jaar bewaard.
  • Publicatie

    De resultaten van onderzoek op CBS microdata dienen volledig, direct en kosteloos beschikbaar gesteld te worden aan belangstellenden. Het CBS ontvangt graag binnen 4 weken na publicatie de referenties van alle publicaties van uw onderzoek. In de publicatie dient u de juiste bronvermelding te gebruiken.