Inhoudelijke voorbereiding

De tweede stap om met de microdata te kunnen gaan werken bestaat uit 3 onderdelen.

  • Toetsing projectaanvraag

    Uw projectaanvraag wordt door het CBS getoetst op een aantal punten, waarvan de belangrijkste zijn de toelaatbaarheid en de haalbaarheid van uw onderzoek.
  • Expertoverleg

    U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de CBS-experts op het gebied van de data die u denkt nodig te hebben. In overleg wordt een set bestanden vastgesteld waartoe u toegang kunt krijgen om uw onderzoek uit te voeren. Alle data zijn gepseudonimiseerd en onderling koppelbaar op betekenisloze koppelsleutels.
  • Bestands-en kostenoverzicht en contract CBS

    Het CBS stelt een kostenoverzicht op voor het project (zie voor kostenvoorbeelden de folder). Indien u hiermee akkoord gaat worden de laatste administratieve stappen gezet en worden een projectovereenkomst (contract) en geheimhoudingsverklaringen opgesteld.