Technische voorbereiding

De derde stap naar het werken met de CBS microdata bestaat uit 2 onderdelen.

Inrichten RA-omgeving

Medewerkers van het CBS richten een projectaccount voor u in binnen de beveiligde RA-omgeving, met toegangsrechten voor onderzoekers en leesrechten op bestanden.

Eventueel extern bestand uploaden of onderzoeksbestand door het CBS

Optioneel stelt CBS voor u een maatwerkbestand samen, of levert u via onze beveiligde uploadfaciliteit een aanvullend bestand dat wij voor u koppelbaar maken met de CBS microdata.