Technische voorbereiding

De derde stap naar het werken met de CBS microdata bestaat uit 2 onderdelen.

  • Inrichten RA-omgeving

    Medewerkers van het CBS richten een projectaccount voor u in binnen de beveiligde RA-omgeving, met toegangsrechten voor onderzoekers en leesrechten op bestanden.
  • Eventueel extern bestand uploaden of onderzoeksbestand door het CBS

    Optioneel stelt CBS voor u een maatwerkbestand samen, of levert u via onze beveiligde uploadfaciliteit een extern bestand dat wij voor u koppelbaar maken met de CBS microdata.