Uitvoering

De vierde stap bij het werken op de CBS microdata bestaat uit 3 onderdelen.

  • Autorisatie onderzoekers

    Nieuwe onderzoekers krijgen een hardware token en uitleg over het werken in de RA-omgeving. Vervolgens doen zij een awareness test. U kunt nu binnen uw werkomgeving aan de slag om de data te analyseren. U logt daarvoor in vanaf uw eigen computer.
  • Uitvoer onderzoek

    Tijdens het project kunt u diverse aanpassingen doen zoals onderzoekers toevoegen of afvoeren, bestanden toevoegen (mits passend binnen de onderzoeksvraag) of het project tijdelijk stilleggen (zie hiervoor onze folder). Voor analyses is diverse software standaard beschikbaar zoals SPSS, Stata, R, Python, en diverse andere pakketten zijn op aanvraag. Na afloop van ieder kwartaal ontvangt u een factuur van het CBS.
  • Outputcontroles

    Uw werkomgeving is volledig afgesloten van de buitenwereld. U kunt uw resultaten alleen naar buiten brengen door die te plaatsen in een exportmap, waarna ze door CBS medewerkers worden beoordeeld op onthullingsrisico. Op grond van de CBS-wet mag immers geen informatie het CBS verlaten die herleidbaar zou kunnen zijn tot individuele personen, instellingen of bedrijven. Uw resultaten moeten voldoen aan de outputrichtlijnen. Het CBS controleert niet op de kwaliteit van uw analyses.