Aanvraag

De eerste stap naar het werken met de CBS microdata bestaat uit 3 onderdelen.

  • Aanvraag instellingsmachtiging

    Dit onderdeel vervalt als uw instelling al gemachtigd is. Indien uw instelling nog niet gemachtigd is voor toegang tot CBS microdata dient het hoofd van de instelling daartoe een verzoek in bij de Directeur Generaal van het CBS.
  • Toetsing aanvraag

    Dit onderdeel vervalt als uw instelling al gemachtigd is. Uw aanvraag wordt getoetst door het CBS op onder andere de vraag of de instelling het verrichten van statistisch of wetenschappelijk onderzoek als hoofdactiviteit heeft en publiceert voor de openbaarheid.
  • Projectaanvraag

    Als uw instelling gemachtigd is, kunt u een projectaanvraag doen, door een omschrijving van het voorgenomen onderzoek aan CBS Microdata Services te mailen. Dit kan via een sjabloon. Indien mogelijk geeft u een indicatie van bestanden uit de catalogus die u denkt nodig te hebben.