Microdata gebruikersmiddag november 2020

Mensen overleggen aan kantoortafel
Onze microdatagebruikersmiddag op 14 mei ging niet door. Het onderwerp was ‘Ongelijkheid’. Maar het onderwerp werd niet minder relevant, dus stond deze virtuele middag in november alsnog in het teken van Ongelijkheid.

Ongelijkheid is terug te zien op allerlei gebieden. In een plenaire en drie parallelsessie werd aandacht besteed aan ongelijkheid op het gebied arbeid en inkomen, onderwijs en gezondheid.