Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's

Alle in Nederland geregistreerde personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar, zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad en personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, voornamelijk nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-2022.