MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland

Een record in het microdatabestand is een rit van een verplaatsing van een persoon. Verplaatsingen kunnen uit meerdere ritten bestaan. Een persoon kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Een record wordt ge√Įdentificeerd door de combinatie van HHID REGELNR VERPLNR en RITNR. De combinatie van deze variabelen is uniek voor een record in het bestand. Bestand beschikbaar per jaar over de periode 2004 t/m 2009. Is de opvolger van OVG en is vanaf 2010 opgevolgd door OVIN.