Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs

Dit bestand bevat een overzicht van personen in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor een personenauto, bus, bromfiets, motor of vrachtauto en eventueel een bijbehorend aanhangerrijbewijs. De gegevens zijn per rijbewijs uitgesplitst naar leeftijd van de rijbewijshouder en de regio waarin de rijbewijshouder woont. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2014 t/m 2023.