Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark

Bevat alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) in Nederland op peildatum.Bevat gegevens van:- personenauto's van natuurlijke en rechtspersonen, zowel het actieve park als de bedrijfsvoorraad en uitgevallen voertuigen uit het jaar ervoor (bijvoorbeeld sloop en export). - Voor alle andere voertuigsoorten bevat het bestand alleen actieve voertuigen (het actief park) die in bezit zijn van natuurlijke personen.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-2023.