Odin2019: Onderweg in Nederland 2019

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODIN) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar andere specifieke informatie die van belang is voor het onderzoek. Veel informatie over persoons- en huishoudkenmerken en andere relevante gegevens, zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit, worden gekoppeld uit registers. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder op Nederlands grondgebied. ODiN is een voortzetting van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) dat van 2010 t/m 2017 door CBS is uitgevoerd als opvolger van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 t/m 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voor 2004 werd het onderzoek onder naam van Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) door CBS uitgevoerd. Het ODiN is op een andere manier uitgevoerd dan voorheen het OViN. Daarom is er sprake van een methodebreuk tussen OViN en ODiN. Resultaten van ODiN analyses kunnen niet zomaar vergeleken worden met OViN analyses. Voor een juist gebruik van ODiN is het van groot belang om de onderzoeksbeschrijving te lezen. Weging en correct gebruik van de weegfactoren wordt daarin uitgelegd. Tevens wordt in de onderzoeksbeschrijving en eindrapportage ODiN 2018 aandacht besteed aan de methodebreuk tussen OViN en ODiN. Bestanden beschikbaar over de periode 2018-2019.