Bijstellingen economische groei

© ANP

Overzicht van de bijstellingen van de kwartaalrekeningen. Centraal in de kwartaalrekeningen staat een aantal belangrijke economische indicatoren zoals de economische groei en de productie (de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken).

Het CBS publiceert een reeks van opeenvolgende ramingen over de economische groei en de productie. Het actualiseren van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de respons van de berichtgevers en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal. De belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt doordat nieuwe broninformatie beschikbaar komt. Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de economische groei.