Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Instromers (aantal) Herinstromers binnen een jaar (aantal) Uitstromers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 23.790 7.660 24.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 19.690 6.420 24.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 22.100 7.250 29.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 22.770 7.260 21.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 1e kwartaal 29.240 8.020 20.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 2e kwartaal 27.340 6.320 16.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 3e kwartaal 24.390 5.910 27.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 4e kwartaal 27.160 6.770 20.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 1e kwartaal 26.280 6.260 22.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 2e kwartaal 20.070 4.970 24.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 3e kwartaal 19.940 5.910 29.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 4e kwartaal 21.160 5.850 22.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 1e kwartaal* 19.290 5.540 21.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 2e kwartaal* 18.370 4.810 20.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 3e kwartaal* 20.590 5.620 23.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 4e kwartaal* 20.760 5.230 18.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 1e kwartaal* 21.450 5.170 18.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 2e kwartaal* 19.450 4.420 17.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 3e kwartaal* 20.940 5.090 20.240
Mannen Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 12.090 4.060 12.740
Mannen Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 9.910 3.290 12.940
Mannen Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 10.880 3.530 14.600
Mannen Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 11.610 3.730 10.880
Mannen Totaal Totaal 2020 1e kwartaal 15.150 4.300 10.380
Mannen Totaal Totaal 2020 2e kwartaal 14.410 3.320 8.480
Mannen Totaal Totaal 2020 3e kwartaal 12.530 2.990 13.980
Mannen Totaal Totaal 2020 4e kwartaal 14.370 3.470 10.830
Mannen Totaal Totaal 2021 1e kwartaal 14.070 3.280 11.560
Mannen Totaal Totaal 2021 2e kwartaal 10.520 2.520 13.530
Mannen Totaal Totaal 2021 3e kwartaal 9.950 2.930 14.820
Mannen Totaal Totaal 2021 4e kwartaal 10.830 2.940 11.220
Mannen Totaal Totaal 2022 1e kwartaal* 10.010 2.940 11.290
Mannen Totaal Totaal 2022 2e kwartaal* 9.300 2.460 10.600
Mannen Totaal Totaal 2022 3e kwartaal* 10.400 2.770 11.620
Mannen Totaal Totaal 2022 4e kwartaal* 10.780 2.720 9.310
Mannen Totaal Totaal 2023 1e kwartaal* 11.290 2.630 9.390
Mannen Totaal Totaal 2023 2e kwartaal* 10.250 2.220 9.250
Mannen Totaal Totaal 2023 3e kwartaal* 10.820 2.490 10.270
Vrouwen Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 11.700 3.600 11.960
Vrouwen Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 9.780 3.130 11.330
Vrouwen Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 11.220 3.720 14.530
Vrouwen Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 11.160 3.530 11.030
Vrouwen Totaal Totaal 2020 1e kwartaal 14.090 3.720 10.200
Vrouwen Totaal Totaal 2020 2e kwartaal 12.930 2.990 8.040
Vrouwen Totaal Totaal 2020 3e kwartaal 11.860 2.920 13.570
Vrouwen Totaal Totaal 2020 4e kwartaal 12.790 3.300 10.040
Vrouwen Totaal Totaal 2021 1e kwartaal 12.220 2.980 10.530
Vrouwen Totaal Totaal 2021 2e kwartaal 9.550 2.460 11.250
Vrouwen Totaal Totaal 2021 3e kwartaal 9.990 2.970 14.250
Vrouwen Totaal Totaal 2021 4e kwartaal 10.330 2.910 10.880
Vrouwen Totaal Totaal 2022 1e kwartaal* 9.280 2.600 10.280
Vrouwen Totaal Totaal 2022 2e kwartaal* 9.070 2.350 9.880
Vrouwen Totaal Totaal 2022 3e kwartaal* 10.190 2.850 11.540
Vrouwen Totaal Totaal 2022 4e kwartaal* 9.970 2.510 9.040
Vrouwen Totaal Totaal 2023 1e kwartaal* 10.160 2.530 8.790
Vrouwen Totaal Totaal 2023 2e kwartaal* 9.200 2.200 8.120
Vrouwen Totaal Totaal 2023 3e kwartaal* 10.120 2.600 9.970
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat binnen een jaar opnieuw is ingestroomd in de bijstand (WWB, Participatiewet), en het aantal uitstroommomenten van personen met een bijstandsuitkering. De aantallen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel zal dat in de loop van 2024 gebeuren. Echter, met ingang van de verslagperiode 2023Q3 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel al niet meer worden geactualiseerd.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van het 3e kwartaal 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Instromers
Het aantal instroommomenten in de bijstand in de verslagperiode van personen in het kader van de Participatiewet of de WWB. Dit aantal is inclusief de herinstromers binnen 1 jaar.
Herinstromers binnen een jaar
Het aantal personen dat in de verslagperiode opnieuw is ingestroomd in de bijstand in het kader van de Participatiewet of de WWB en dat binnen een jaar voorafgaand aan het instroommoment deze uitkering al een keer ontving.
Uitstromers
Het aantal uitstroommomenten vanuit de bijstand in de verslagperiode van personen in het kader van de Participatiewet of de WWB.