Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Instromers (aantal) Herinstromers binnen een jaar (aantal) Uitstromers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 23.790 7.660 24.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 19.690 6.420 24.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 22.100 7.250 29.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 22.770 7.260 21.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 1e kwartaal* 29.240 8.020 20.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 2e kwartaal* 27.350 6.320 16.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 3e kwartaal* 24.470 5.920 27.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 4e kwartaal* 27.160 6.770 20.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 1e kwartaal* 26.280 6.260 22.090
Mannen Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 12.090 4.060 12.740
Mannen Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 9.910 3.290 12.940
Mannen Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 10.880 3.530 14.600
Mannen Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 11.610 3.730 10.880
Mannen Totaal Totaal 2020 1e kwartaal* 15.160 4.300 10.380
Mannen Totaal Totaal 2020 2e kwartaal* 14.410 3.330 8.490
Mannen Totaal Totaal 2020 3e kwartaal* 12.580 3.000 14.020
Mannen Totaal Totaal 2020 4e kwartaal* 14.370 3.470 10.830
Mannen Totaal Totaal 2021 1e kwartaal* 14.070 3.280 11.560
Vrouwen Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 11.700 3.600 11.960
Vrouwen Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 9.780 3.130 11.330
Vrouwen Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 11.220 3.720 14.530
Vrouwen Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 11.160 3.530 11.030
Vrouwen Totaal Totaal 2020 1e kwartaal* 14.080 3.720 10.200
Vrouwen Totaal Totaal 2020 2e kwartaal* 12.940 2.990 8.040
Vrouwen Totaal Totaal 2020 3e kwartaal* 11.890 2.930 13.600
Vrouwen Totaal Totaal 2020 4e kwartaal* 12.790 3.300 10.040
Vrouwen Totaal Totaal 2021 1e kwartaal* 12.220 2.980 10.530
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat binnen een jaar opnieuw is ingestroomd in de bijstand (WWB, Participatiewet), en het aantal uitstroommomenten van personen met een bijstandsuitkering. De aantallen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in november 2021.

Toelichting onderwerpen

Instromers
Het aantal instroommomenten in de bijstand in de verslagperiode van personen in het kader van de Participatiewet of de WWB. Dit aantal is inclusief de herinstromers binnen 1 jaar.
Herinstromers binnen een jaar
Het aantal personen dat in de verslagperiode opnieuw is ingestroomd in de bijstand in het kader van de Participatiewet of de WWB en dat binnen een jaar voorafgaand aan het instroommoment deze uitkering al een keer ontving.
Uitstromers
Het aantal uitstroommomenten vanuit de bijstand in de verslagperiode van personen in het kader van de Participatiewet of de WWB.