Bijstand

Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden betreffen of paren, met of zonder kinderen. Als de bijstand wordt verstrekt aan een paar, dan worden beide partners meegeteld als bijstandsgerechtigde.