Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Beroep Marges Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Lichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Geestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Onderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Letsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal Waarde 2023 2,7 1,4 1,3 0,9 1,7 0,5 0,3 0,1
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Waarde 2023 4,1 1,9 2,2 1,5 2,8 0,5 0,5 0,2
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Waarde 2023 3,7 1,8 1,9 1,4 2,6 0,5 0,4 0,2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Waarde 2023 2,6 1,6 1,2 0,8 1,5 0,7 0,3 0,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Waarde 2023 1,3 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,2 0,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Waarde 2023 6,8 3,4 3,4 2,1 3,8 0,0 0,0 1,7
011 Docenten Waarde 2023 1,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,8 0,2 0,0
012 Sportinstructeurs Waarde 2023 3,6 2,8 0,8 0,8 3,0 0,6 0,0 0,0
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Waarde 2023 1,4 0,7 0,8 0,4 0,7 0,2 0,2 0,3
021 Auteurs en kunstenaars Waarde 2023 2,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 0,2 0,0
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Waarde 2023 2,2 1,4 0,7 0,3 0,8 0,8 0,0 0,5
031 Adviseurs marketing, public relat. Waarde 2023 0,8 0,4 0,5 0,3 0,5 0,1 0,3 0,0
032 Vertegenwoordigers en inkopers Waarde 2023 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0
033 Verkopers Waarde 2023 3,0 2,0 1,1 0,8 1,8 0,7 0,2 0,2
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Waarde 2023 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,0
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... Waarde 2023 1,2 0,3 0,9 0,6 0,4 0,7 0,0 0,0
043 Administratief personeel Waarde 2023 1,8 0,6 1,0 0,7 0,9 0,4 0,3 0,1
051 Algemeen directeuren Waarde 2023 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
052 Managers op administratief en com... Waarde 2023 0,9 0,3 0,6 0,5 0,6 0,3 0,0 0,0
053 Managers productie en gespecialis... Waarde 2023 1,2 0,3 0,9 0,6 0,3 0,5 0,4 0,0
054 Managers horeca, detailhandel en. Waarde 2023 3,1 0,6 2,5 1,4 2,0 0,8 0,3 0,0
055 Managers z.n.d. Waarde 2023 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders Waarde 2023 1,2 0,2 1,0 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0
062 Juristen Waarde 2023 0,6 0,2 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2
063 Beveiligingswerkers Waarde 2023 5,4 2,9 2,8 1,8 3,1 1,0 0,7 0,5
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. Waarde 2023 1,4 1,0 0,4 0,3 0,7 0,5 0,1 0,1
072 Vakspecialisten natuur en techniek Waarde 2023 3,7 2,3 1,7 1,3 2,5 0,4 0,4 0,2
073 Bouwarbeiders Waarde 2023 3,7 1,1 2,6 2,0 2,9 0,0 0,5 0,1
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs Waarde 2023 5,2 2,2 3,0 2,1 4,3 0,3 0,4 0,0
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... Waarde 2023 4,7 2,4 2,4 1,5 3,6 0,6 0,2 0,2
076 Elektriciens en elektronicamonteurs Waarde 2023 5,6 2,6 2,9 1,9 4,4 0,5 0,5 0,0
077 Productiemachinebedieners en asse... Waarde 2023 7,4 4,0 3,7 2,9 5,6 0,8 0,6 0,1
078 Hulpkrachten bouw en industrie Waarde 2023 2,6 0,8 1,8 1,4 1,2 0,5 0,8 0,0
081 Specialisten ICT Waarde 2023 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0
082 Vakspecialisten ICT Waarde 2023 1,3 0,6 0,7 0,3 0,6 0,4 0,3 0,0
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers Waarde 2023 6,3 2,5 3,5 2,2 5,0 0,2 1,0 0,0
092 Hulpkrachten landbouw Waarde 2023 3,6 1,3 2,2 0,8 2,1 1,3 0,0 0,0
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... Waarde 2023 2,7 2,2 0,7 0,4 1,6 0,8 0,3 0,0
102 Specialisten op maatschappelijk g... Waarde 2023 2,4 1,2 1,3 1,0 0,9 1,0 0,5 0,0
103 Vakspecialisten gezondheidszorg Waarde 2023 3,4 2,6 1,1 0,7 1,9 0,7 0,6 0,1
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... Waarde 2023 4,5 3,1 1,6 1,1 2,1 1,5 0,6 0,2
105 Verzorgenden Waarde 2023 3,7 2,0 1,8 1,3 2,4 0,5 0,5 0,2
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... Waarde 2023 5,0 2,7 2,4 1,5 3,8 0,4 0,5 0,1
112 Schoonmakers en keukenhulpen Waarde 2023 3,6 1,9 1,5 1,0 2,5 0,4 0,6 0,0
121 Bestuurders voertuigen en bediene... Waarde 2023 6,0 2,4 3,7 2,9 4,7 0,7 0,4 0,1
122 Hulpkrachten transport en logistiek Waarde 2023 4,6 2,1 2,7 1,8 3,3 0,5 0,3 0,4
131 Beroepssegment overig Waarde 2023 6,6 3,3 3,2 1,8 3,6 0,0 0,0 1,8
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
De manier waarop de cijfers over het letsel van het meest recente ongeval worden samengesteld, is geüniformeerd. Hierdoor kunnen de cijfers voor dit onderwerp over 2014 iets afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.
Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers met een ongeval
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval zonder verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers; letsel van recentste ongeval
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Lichamelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met lichamelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Geestelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met geestelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Onderscheid niet te maken
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk letsel niet is te maken bij het meest recente arbeidsongeval.

Letsel onbekend
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het letsel van het meest recente arbeidsongeval onbekend is.