Beroepsgroepen

Het gaat om beroepsgroepen met ongewogen minimaal 100 respondenten in de enquête. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is gebruikgemaakt van een driejaarsgemiddelde.