Medische hulp bij arbeidsongeval

Medische hulp gehad bij het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen twaalf maanden.
De exacte vraagstelling luidde:
Heeft u medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Ja, op het werk
2. Ja, bij de huisarts of praktijkondersteuner
3. Ja, op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
4. Ja, in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
5. Ja, in een ziekenhuis of andere kliniek, waar ik minstens één nacht verbleef
6. Ja, bij een fysiotherapeut
7. Ja, bij een coach, psycholoog of ggz-hulpverlener
8. Ja, ergens anders
9. Nee, geen medische hulp gehad