Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval of voorval met lichamelijk letsel of geestelijke schade dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

De exacte vraagstelling luidde:
Bent u in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een arbeidsongeval?
Dat wil zeggen een voorval tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen. Arbeidsongevallen tijdens woon-werkverkeer tellen niet mee. Arbeidsongevallen met uitsluitend een natuurlijke oorzaak, zoals een hartaanval of beroerte, tellen niet mee.