Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:pijpleidingen
9 resultaten voor keyword:pijpleidingen

315 miljoen ton vervoerd via buisleidingen in 2022

In 2022 is er 315 miljoen ton aan lading vervoerd via buisleidingen onder Nederlands grondgebied. Dat is 12 miljoen ton meer dan een jaar eerder. In vergelijking met 2012 is er daarentegen 16 procent...

Artikelen

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Per pijpleiding vervoerd gewicht in tonnen vervoerstroom; goederensoort

Cijfers

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Vervoersprestaties binnenlands en internationaal vervoer vervoerd ladinggewicht; aantal tonkilometers

Cijfers

Vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland afgenomen

In 2021 is er 644 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen vervoerd over Nederlands grondgebied. Dat is 9,3 procent minder dan in 2013. De aanvoer van gevaarlijke stoffen vanuit andere landen nam wel toe,...

Artikelen

Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, vervoerswijze

Binnenlands en internationaal vervoer naar ADR-klasse vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers

Cijfers

CBS brengt transport via buisleidingen in kaart

Het transport via buisleidingen zit in de lift.

Artikelen

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, afstandsklasse

Vervoerd gewicht per pijpleiding Afstandsklasse

Cijfers

Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale...

Artikelen

Recorduitvoer aardgas in 2008

In 2008 is 58,5 miljard m3 aardgas uitgevoerd. Dit is de grootste hoeveelheid sinds de ontdekking van het aardgas in Slochteren.

Artikelen