Buisleidingvervoer

Het vervoer van drinkwater, rioolwater, warmtenetwerkwater en het winnen van aardolie en aardgas op zee (offshore) wordt niet meegenomen in de waarneming van het buisleidingvervoer.