Stapeling van brede welvaart

Bij de analyse over stapeling van brede welvaart bij individuen kon gebruik gemaakt worden van de indicatoren tevredenheid met het leven, inkomen, vermogen, ervaren gezondheid, arbeidsparticipatie, tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd, tevredenheid met de woning, vertrouwen in mensen en vertrouwen in instituties. De stapelingsanalyse is uitgevoerd op basis van het onderzoek Sociale Samenhang & Welzijn. Binnen dat onderzoek was voor alle respondenten informatie beschikbaar over de negen genoemde indicatoren. Er is sprake van stapeling van ongunstig uitkomsten als een persoon op minimaal drie indicatoren ongunstig scoort. Er is sprake van stapeling van gunstige uitkomsten als een persoon op minimaal zeven indicatoren gunstig scoort.