Indicatoren

Er is hierbij gekeken naar de volgende dertien indicatoren, verdeeld over acht thema’s:

Indicatoren voor verdeling van brede welvaart
ThemaIndicator voor verdeling
WelzijnTevredenheid met het leven
Materiële welvaartGestandaardiseerd besteedbaar inkomen*
Vermogen*
GezondheidErvaren gezondheid
Arbeid en vrije tijdNettoarbeidsparticipatie
Tevredenheid met werk
Tevredenheid met vrije tijd
WonenTevredenheid met de woning
SamenlevingVrijwilligerswerk
Vertrouwen in mensen
Vertrouwen in instituties
VeiligheidSlachtofferschap van criminaliteit*
MilieuLast van milieuproblemen in woonomgeving
* Cijfers over 2021 omdat er geen cijfers over 2022 beschikbaar zijn