Bijna 6 op 10 baanwisselaars korter dan twee jaar in dienst

Keukenhulp aan het werk
© ANP
In 2022 waren er gemiddeld per kwartaal 363 duizend werknemers die van baan zijn veranderd. Dat is 4,7 procent van alle werknemers. Deze werknemers hadden een andere werkgever dan drie maanden eerder. Bijna 60 procent van de baanwisselaars werkte korter dan twee jaar in hun vorige baan. Dit blijkt uit een nadere analyse van nieuwe CBS-cijfers over wisseling van werkgever.
Werknemers die vertrekken naar een andere werkgever, zijn vaak nog maar kort in dienst. Van de 363 duizend werknemers die per kwartaal van werkgever veranderden, werkten er 213 duizend (59 procent) korter dan twee jaar bij hun vorige werkgever. Ruim 60 duizend baanwisselaars (17 procent) werkten vijf jaar of langer bij de vorige werkgever.
Baanwisselaars naar duur vorige baan, gemiddeld per kwartaal in 2022
DuurOnderwijsvolgend (x 1 000)Niet-onderwijsvolgend (x 1 000)
0 tot 2 jaar101111
2 tot 5 jaar2555
5 tot 10 jaar525
10 tot 20 jaar219
20 jaar of meer09
Weet niet of onbekend35
Bij werknemers die van werkgever veranderen, gaat het relatief vaak om scholieren en studenten met een betaalde (bij)baan. Van alle baanwisselaars volgde 38 procent (137 duizend) onderwijs. Werknemers die geen onderwijs volgden, waren langer in dienst bij hun vorige werkgever dan onderwijsvolgende baanwisselaars.

Meeste wisselingen bij logistieke, commerciële en dienstverlenende beroepen

Per kwartaal in 2022 veranderde 8,5 procent van alle werknemers die minder dan twee jaar in dienst waren, van werkgever. Van de werknemers die twee jaar of langer in dienst waren, had 2,8 procent een andere werkgever dan drie maanden eerder.

Van de werknemers met weinig dienstjaren wisselden relatief veel werknemers met een logistiek beroep van werkgever. Het gaat dan bijvoorbeeld om chauffeurs en om laders, lossers en vakkenvullers. Ook werknemers die nog maar kort werkten in een commercieel of een dienstverlenend beroep, als kassa- of callcentermedewerker, of als keukenhulp, kok of ober, wisselden relatief vaak.

Van de werknemers met een langer dienstverband veranderden degenen met een commercieel beroep het meest. Behalve kassamedewerkers waren dit relatief veel verkoopmedewerkers in de detailhandel. Werknemers met minstens twee dienstjaren in een openbaar bestuur, veiligheid of juridisch beroep, zoals overheidsambtenaren en militairen, waren daarentegen relatief honkvast.
Baanwisselaars naar beroepsklasse, 2022
Beroepsklasse0 tot 2 jaar bij vorige werkgever (% baanwisselaars)2 jaar of langer bij vorige werkgever (% baanwisselaars)
Transport en logistiek10,43,3
Dienstverlenend9,63,6
Commercieel9,44,7
Agrarisch8,63,2
Technisch8,62,5
Bedrijfseconomisch en administratief8,62,9
Zorg en welzijn7,92,3
Creatief en taalkundig7,72,9
Openbaar bestuur, veiligheid
en juridisch
6,71,7
ICT6,62,2
Pedagogisch6,22,2
Managers4,92,7

Iets minder baanwisselaars in vierde kwartaal 2022

In het vierde kwartaal van 2022 was het aantal werknemers dat van werkgever veranderde, iets lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal baanwisselaars daalde van 356 duizend naar 347 duizend. 

De meeste werknemers die van werkgever wisselen, deden dit vanuit een flexibele arbeidsrelatie. Van de baanwisselaars in het vierde kwartaal had 64 procent een flexibele arbeidsrelatie en 36 procent stapten over vanuit een vaste baan. Vergeleken met 2021 waren er in 2022 iets meer werknemers die vanuit een vaste arbeidsrelatie van baan veranderden.

Baanwisselaars naar arbeidsrelatie bij vorige werkgever
JaartalKwartaalVaste arbeidsrelatie (x 1 000)Flexibele arbeidsrelatie (x 1 000)
20211e kwartaal
20212e kwartaal100210
20213e kwartaal121278
20214e kwartaal113243
20221e kwartaal124218
20222e kwartaal132226
20223e kwartaal147258
20224e kwartaal126222
1) Er zijn geen resultaten van het 1e kwartaal van 2021
Kwartaalcijfers over werknemers die van werkgevers zijn veranderd, zijn beschikbaar uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Vanwege een revisie van deze enquête zijn de meest recente uitkomsten over baanwisselaars in 2021 en 2022 niet zomaar vergelijkbaar met de uitkomsten tot en met 2020 << Nieuwe meetmethode van invloed op beroepsbevolkingscijfers (cbs.nl) >>. Administratieve gegevens uit de Polisadministratie voor de periode 2018-2021 laten zien dat het percentage baanwisselingen in 2021 hoger was dan in 2020, maar nog iets lager dan in 2018 en 2019 << Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona (cbs.nl) >>.