Baanwisselaars

Bij baanwisselaars gaat het om werknemers die drie maanden eerder een andere werkgever hadden.

De jaarcijfers in deze bijdrage betreffen het gemiddelde aantal baanwisselaars per kwartaal. Omdat personen gedurende het jaar meer dan eens van werkgever kunnen zijn veranderd, kunnen de aantallen baanwisselaars per kwartaal niet worden opgeteld tot een totaal aantal baanwisselaars in een kalenderjaar.

Het percentage baanwisselaars is bepaald door het aantal baanwisselaars te delen door het aantal personen die zowel op het moment van enquêtering als drie maanden eerder werknemer waren.