Werknemer; wisseling van werkgever

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling werkgever Positie in werkkring voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 5.111
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 5.145
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 5.162
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 5.160
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.215
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.182
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.233
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 2.321
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 2.330
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 2.377
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.439
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.444
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.490
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.454
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 4.957
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 4.969
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 5.005
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 5.021
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.061
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.022
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.089
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 205
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 181
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 186
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 180
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 148
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 210
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 194
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 54
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 54
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 44
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 15
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 23
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 13
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 18
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 1.905
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 1.871
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 1.948
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.041
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.069
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.023
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.039
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 29
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 29
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 31
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 38
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 35
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 44
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 29
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 17
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 22
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 17
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 23
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 18
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 35
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 24
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 71
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 92
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 82
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 86
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 97
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 103
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 97
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal .
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 193
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 256
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 4e kwartaal 226
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 195
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 208
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 223
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 198
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers dat van werkgever is gewisseld. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Wisseling van werkgever is bepaald met behulp van het aantal werknemers dat is veranderd van werkkring. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.