Economie groeit met 0,4 procent in eerste kwartaal 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie door huishoudens. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer van het eerste kwartaal 2022 is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 17 mei, kwam de groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 uit op 0,0 procent. Vooral de grotere groei van de consumptie door huishoudens en de kleinere daling van de overheidsconsumptie droegen bij aan de opwaartse bijstelling van de bbp-groei.

De bijstelling is enerzijds toe te schrijven aan nieuwe, completere data over het eerste kwartaal 2022 en anderzijds aan het beschikbaar komen van nieuwe jaarcijfers voor 2020 en 2021 en het aansluiten van de kwartaalramingen op die nieuwe jaarcijfers. Dat gebeurt elk jaar in juni. Op basis van aanvullende en nagekomen informatie is daarbij voor de kwartalen van 2020 en 2021 ook een nieuwe kwartaalverdeling ingezet voor de zorg.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20151e kwartaal99,6
20152e kwartaal99,9
20153e kwartaal100,2
20154e kwartaal100,3
20161e kwartaal101,2
20162e kwartaal101,4
20163e kwartaal102,6
20164e kwartaal103,4
20171e kwartaal104
20172e kwartaal104,9
20173e kwartaal105,6
20174e kwartaal106,4
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,6
20183e kwartaal107,8
20184e kwartaal108,3
20191e kwartaal109
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,9
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,7
20202e kwartaal100,2
20203e kwartaal106,4
20204e kwartaal106,4
20211e kwartaal106,5
20212e kwartaal110,6
20213e kwartaal112,2
20214e kwartaal113
20221e kwartaal113,5

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling bij de tweede berekening van de kwartaal-op-kwartaalgroei ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2017-2021) gemiddeld 0,09 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het eerste kwartaal van 2021 van -0,5 naar 0,1 procent, van het derde kwartaal van 2021 van 2,0 naar 1,5 procent en van het vierde kwartaal van 2021 van 1,0 naar 0,7 procent. Ook de groei van de eerste drie kwartalen van 2020 is bijgesteld.

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2022 worden ook herziene jaarcijfers van 2020 (definitief) en 2021 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in 2021 aangepast van 5,0 naar 4,9 procent. De economische krimp in 2020 is definitief vastgesteld op 3,9 procent, dat was 3,8 procent bij de vorige berekening.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 6,7 procent. Volgens de eerste berekening was dat 7,0 procent. De groei is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de overheidsconsumptie.

De bijstelling komt vooral door de grotere groei van de invoer van goederen en diensten, terwijl de groei van de uitvoer iets kleiner was. Hierdoor was de bijdrage aan de groei van het handelssaldo kleiner dan bij de eerste berekening. De bijdrage van de consumptie door huishoudens was daarentegen groter.

Bruto binnenlands product (volume)
JaarKwartaalIndex (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,6
20182e kwartaal2,7
20183e kwartaal2,2
20184e kwartaal1,9
20191e kwartaal1,8
20192e kwartaal1,9
20193e kwartaal2,1
20194e kwartaal2
20201e kwartaal-0,1
20202e kwartaal-8,7
20203e kwartaal-3,3
20204e kwartaal-3,3
20211e kwartaal-2,2
20212e kwartaal10,2
20213e kwartaal5,4
20214e kwartaal6,2
20221e kwartaal6,7

Aantal banen groeit met 109 duizend

Volgens de tweede berekening groeide het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 109 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De eerste berekening kwam uit op een toename van 127 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 waren er in het eerste kwartaal van 2022 volgens de tweede berekening 537 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 518 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
   mutatie (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
20151e kwartaal35
20152e kwartaal33
20153e kwartaal37
20154e kwartaal42
20161e kwartaal12
20162e kwartaal54
20163e kwartaal46
20164e kwartaal56
20171e kwartaal61
20172e kwartaal66
20173e kwartaal76
20174e kwartaal73
20181e kwartaal77
20182e kwartaal68
20183e kwartaal68
20184e kwartaal55
20191e kwartaal59
20192e kwartaal40
20193e kwartaal42
20194e kwartaal65
20201e kwartaal27
20202e kwartaal-291
20203e kwartaal170
20204e kwartaal-1
20211e kwartaal-8
20212e kwartaal159
20213e kwartaal178
20214e kwartaal81
20221e kwartaal109

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.