Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, was het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 nagenoeg even groot als een kwartaal eerder. Het handelssaldo en de investeringen droegen positief bij, de overheidsconsumptie had een negatieve bijdrage.

De overheidsconsumptie daalde met 4,0 procent. Verder hebben huishoudens 0,1 procent minder besteed dan in het vierde kwartaal van 2021. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 0,5 en 1,3 procent af. De investeringen stegen met 0,8 procent.

De bouw, de zakelijke dienstverlening en de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten hadden de grootste positieve bijdrage aan de bbp-groei. De bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg had de meest negatieve bijdrage.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20151e kwartaal99,6
20152e kwartaal99,9
20153e kwartaal100,2
20154e kwartaal100,3
20161e kwartaal101,2
20162e kwartaal101,4
20163e kwartaal102,6
20164e kwartaal103,4
20171e kwartaal103,9
20172e kwartaal104,9
20173e kwartaal105,6
20174e kwartaal106,5
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,5
20183e kwartaal107,9
20184e kwartaal108,4
20191e kwartaal109
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,9
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,6
20202e kwartaal99,5
20203e kwartaal107
20204e kwartaal107
20211e kwartaal106,4
20212e kwartaal110,4
20213e kwartaal112,7
20214e kwartaal113,8
20221e kwartaal113,9

Invloed van corona op de eerste berekening

Door corona zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de ontwikkeling van de economie t.o.v. het eerste kwartaal 2021

Bbp groeit in eerste kwartaal 2022 met 7,0 procent

Volgens de eerste berekening was het bbp in het eerste kwartaal van dit jaar 7,0 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de consumptie door huishoudens en het handelssaldo droegen bij aan de groei. De overheidsconsumptie leverde jaar op jaar ook een positieve bijdrage.

Bruto binnenlands product (volume)
JaarKwartaal (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,6
20182e kwartaal2,7
20183e kwartaal2,2
20184e kwartaal1,9
20191e kwartaal1,9
20192e kwartaal2
20193e kwartaal2,1
20194e kwartaal1,9
20201e kwartaal-0,2
20202e kwartaal-9,2
20203e kwartaal-2,6
20204e kwartaal-2,9
20211e kwartaal-2,2
20212e kwartaal10,7
20213e kwartaal5,4
20214e kwartaal6,5
20221e kwartaal7

Consumenten geven meer uit aan horeca, cultuur en recreatie

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 10,6 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2021. De forse groei komt onder meer doordat de consumptie vorig jaar op een laag niveau lag. Toen gold er het hele kwartaal een harde lockdown. Ook dit jaar begon het eerste kwartaal met een lockdown, maar vanaf medio januari werden er steeds meer versoepelingen doorgevoerd. Consumenten gaven hierdoor vooral meer uit aan horeca, cultuur en recreatie, kleding en woninginrichting.

De consumptie door de overheid was 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt onder meer door de extra zorguitgaven van de overheid aan onder andere boostervaccinaties.

Investeringen nagenoeg gelijk

In het eerste kwartaal van 2022 lagen de investeringen in vaste activa op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. Er werd meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen, software en R&D, maar minder in vliegtuigen en woningen.

Meer chemische producten, machines en diensten geëxporteerd

De uitvoer van goederen en diensten lag in het eerste kwartaal 4,7 procent hoger dan een jaar eerder. Er gingen vooral meer chemische producten, machines en voedingsmiddelen naar het buitenland. Ook was de uitvoer van diensten aanzienlijk hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Verder lag de export van Nederlands fabricaat nagenoeg op hetzelfde niveau als een jaar eerder, terwijl de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) met bijna 3 procent groeide.

De invoer van goederen en diensten was 2,9 procent hoger. Het handelssaldo had een positieve bijdrage aan de economische groei.

Bestedingen naar categorie (volume)
Categorie2022-I (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2021-IV (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product76,5
Invoer goederen en diensten2,95,3
Consumptie huishoudens10,66,9
Uitvoer goederen en diensten4,76,6
Consumptie overheid2,55,9
Investeringen in vaste activa0,12,4

Meeste bedrijfstakken noteren groei

De toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten groeide in het eerste kwartaal van 2022 met ruim 50 procent en daarmee het hardst van alle bedrijfstakken. Vooral sport,ontspanning, kunst en cultuur groeiden. Het is het vierde kwartaal op rij met groei voor deze bedrijfstak, maar het verlies door de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2021 is echter nog niet helemaal goedgemaakt.

De toegevoegde waarde van de handel, vervoer en horeca lag in het eerste kwartaal 13,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de horeca groeide hard, maar ook de toegevoegde waarde van de handel en het vervoer lag hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal vorig jaar hadden horeca en luchtvaart net als de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten veel last van de harde lockdown.

De zakelijke dienstverlening groeide met 10,7 procent. Vooral adviesbureaus op het gebied van management en de uitzend- en de reisbranche droegen hieraan bij. De toegevoegde waarde van de reisbranche is echter nog niet helemaal hersteld van de coronaklappen.

De toegevoegde waarde van de gezondheids- en welzijnszorg was bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan de GGZ’s en GGD’s (boostervaccinaties). Ook lag de productie van de kinderopvang weer op een niveau van voor corona. Vorig jaar was die gedeeltelijk dicht in het eerste kwartaal.

De industrie groeide met bijna 6 procent. Vooral de machine-, de chemische, de metaal- en de elektrotechnische industrie leverden hieraan een bijdrage. De bouwsector boekte een groei van ruim 4 procent.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2022-I (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2021-IV (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Cultuur, sport, recreatie en overige diensten53,310,7
Handel, horeca, vervoer en opslag13,611,8
Energiebedrijven115,4
Zakelijke dienstverlening10,710,2
Informatie en communicatie77,8
Industrie5,65,5
Overheid, onderwijs en zorg4,64,9
Verhuur en handel onroerend goed4,23,1
Bouwnijverheid4,14,5
Financiële instellingen-1,30,9
Landbouw, bosbouw en visserij-1,9-1,4
Water en afval-4,11,1
Delfstoffenwinning-15,5-17,5

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 24 juni. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2017-2021) gemiddeld 0,09 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groeicijfers van de drie voorgaande kwartalen zijn niet aangepast.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.