Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Het gestandaardiseerde huishoudensinkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekering, premies ziektekostenverzekering en belastingen op inkomen en vermogen. De correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In deze factoren komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van deze equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden waardoor het welvaartsniveau van verschillende typen huishouden vergelijkbaar is gemaakt.