Migrantenouderen

De populatiecijfers hebben betrekking op 1 januari 2019. Ook de onderzochte leefsituatiekenmerken zijn voor 2019 waargenomen.

Voor herkomst wordt binnen het CBS gebruikgemaakt van het land waarin personen geboren zijn. Sommige van deze landen bestaan inmiddels niet meer. Denk hierbij aan de Sovjet-Unie of Joegoslavië. Migranten behouden echter deze landen als geboorteland en dus herkomst. In 2022 gaat het CBS over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond wordt niet meer gebruikt. De nieuwe herkomstindeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties. In dit onderzoek is nog gebruikgemaakt van de oude indeling, omdat de precieze veranderingen nog niet bekend waren bij de start van dit onderzoek.

Wie korter dan vier maanden in Nederland verblijft, is niet verplicht om zich in te schrijven in een Nederlandse gemeente. Veel tijdelijke buitenlandse werknemers worden daarom niet bij de (arbeids)migranten geteld en vallen buiten het bestek van dit onderzoek. Iets vergelijkbaars geldt voor asielzoekers. Zij kunnen zich alleen inschrijven bij een gemeente als ze een verblijfstatus hebben of minimaal een half jaar gebruikmaken van een opvangvoorziening. Alleen na inschrijving worden ze tot de (asiel)migranten gerekend.