Aan- en afvoer goederen nagenoeg stabiel in 2019

Containerschip wordt door sleepboot in haven gesleept
© ANP
In 2019 werd 629 miljard kilogram goederen aangevoerd, 1 procent meer dan in 2018. Tegelijkertijd bleef de afvoer van goederen met 558 miljard kilogram nagenoeg gelijk. Ongeveer twee derde van de goederen komt over zee het land in. Ruim een kwart van de waarde van de aangevoerde goederen betreft machines en elektronica. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van de goederenstromen in ons land.

Van alle inkomende goederen is 44 procent bestemd voor binnenlands gebruik, 40 procent wordt doorgevoerd en 16 procent wordt wederuitgevoerd.

Meeste goederen komen en gaan over zee

Van de 629 miljard kilogram aan goederenaanvoer bereikte 65 procent ons land per zeeschip, 15 procent kwam over de weg, 11 procent per binnenvaartschip en 8 procent per pijpleiding. Ook de goederenafvoer ging het vaakst over zee. Ruim een derde van de afgevoerde goederen ging per zeeschip, 23 procent verliet het land per binnenvaartschip, 19 procent over de weg en 17 procent per pijpleiding.
Met ongeveer 0,15 procent heeft de luchtvaart een klein aandeel in het brutogewicht van de inkomende en uitgaande goederenstromen. Per vliegtuig wordt vooral relatief waardevol stukgoed vervoerd. Het aandeel van de luchtvaart in de waarde van de goederen is dan ook veel groter: 4 procent van de aanvoer en 8 procent van de afvoer ging per vliegtuig.

Internationale goederenstromen van en naar Nederland, brutogewicht 629 mld kg 249 205 104 103 558 mld kg 253 277 Inkomende doorvoer Invoer voor binnenlands gebruik Uitvoer van Nederlands product Invoer voor wederuitvoer Wederuitvoer Uitgaande doorvoer Inkomend transport Uitgaand transport 65% 15 11 8 1 <1 36% 23 19 17 4 1 83% 8 2 6 1 <1 35% 26 23 7 9 51% 21 15 13 1 55% 18 16 10 1 28% 26 25 19 42% 28 18 19 3 2019 Spoorvervoer Wegvervoer Pijpleidingenvervoer Luchtvaart Binnenvaart Zeevaart629 mld kg249205104103558 mld kg253277Inkomende doorvoerInvoer voorbinnenlands gebruikUitvoer vanNederlands productInvoer voorwederuitvoerWederuitvoerUitgaande doorvoerInkomend transportUitgaand transport65%151181<136%2319174183%8261<135%26237951%211513155%181610128%26251942%2818193

Naar verhouding komt een groot deel van de goederen die worden doorgevoerd over zee ons land binnen (83 procent). Na overladen worden deze goederen ook weer voor het grootste deel over zee, maar ook per binnenvaartschip of door de pijpleiding, afgevoerd. Ruim de helft van het goederengewicht voor wederuitvoer en voor binnenlands gebruik bereikte Nederland over zee.

Machines en elektronica goed voor een kwart van aanvoerwaarde

Van de totale waarde aan goederen die in 2019 werden aan- of afgevoerd werd 26 procent gevormd door machines en elektronica, 12 procent bestond uit transportmiddelen. Voedings- en genotmiddelen droegen 10 procent bij aan de waarde, basismetalen en metaalproducten 7 procent.
Uitgedrukt in gewicht bestond de goederenaanvoer voor 17 procent uit ruwe aardolie, voor 14 procent uit aardolieproducten, voor 9 procent uit voedings- en genotmiddelen en voor 9 procent uit chemische basisproducten en kunstmeststoffen. In de afvoer vormden aardolieproducten met 21 procent het grootste aandeel, gevolgd door chemische basisproducten en kunstmeststoffen (12 procent).

Aandeel goederengroepen in aan- en afvoer, 2019
GoederengroepInkomend transport (waarde) (%)Uitgaand transport (waarde) (%)Inkomend transport (gewicht) (%)Uitgaand transport (gewicht) (%)
Machines en elektronica25,4-2,1
Machines en elektronica26,4-2,1
Transportmiddelen12,6-1,3
Transportmiddelen10,6-1,1
Voedings- en genotmiddelen9,0-9,4
Voedings- en genotmiddelen11,4-10,2
Ruwe aardolie7,2-17,3
Ruwe aardolie3,2-9,9
Basismetalen en metaalproducten7,1-4,3
Basismetalen en metaalproducten6,3-4,9
Aardolieproducten5,4-13,9
Aardolieproducten7,5-20,7
Farmaceutica en chemische specialiteiten5,3-0,8
Farmaceutica en chemische specialiteiten7,0-1,0
Chemische basisproducten en
kunstmeststoffen
5,0-8,9
Chemische basisproducten en
kunstmeststoffen
5,6-12,5
Textiel, leer en producten daarvan4,7-0,4
Textiel, leer en producten daarvan3,9-0,5
Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten4,3-7,3
Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten4,5-5,1
Kunststoffen, rubber3,1-1,1
Kunststoffen, rubber3,7-1,8
Hout, pulp, papier, hout- en papierwaren2,6-3,0
Hout, pulp, papier, hout- en papierwaren2,3-4,0
Aardgas1,3-5,2
Aardgas1,0-4,8
Overige minerale producten0,9-2,7
Overige minerale producten0,7-1,8
Ertsen0,7-5,9
Ertsen0,8-5,2
Steenkool en bruinkool0,6-7,4
Steenkool en bruinkool0,4-6,3
Afval en secundaire grondstoffen0,5-1,6
Afval en secundaire grondstoffen0,7-2,3
Zout, zand, grind, klei0,2-6,3
Zout, zand, grind, klei0,2-4,4
Cokes0,1-0,3
Cokes0,1-0,5
Overige goederen3,9-0,8
Overige goederen3,8-0,7
 

Meeste goederen uit Duitsland en Rusland

Uit Rusland en Duitsland werden in 2019 de meeste goederen naar ons land vervoerd, met achtereenvolgens 14 procent en 12 procent van het gewicht. Deze twee landen worden gevolgd door Noorwegen, IJsland en de Faeröereilanden (7 procent), de Verenigde Staten (6 procent), en België en Luxemburg (6 procent). Het Verenigd Koninkrijk kwam op de achtste plaats (4 procent). 
Ongeveer 35 procent van de uit Rusland aangevoerde goederen bestaat uit ruwe aardolie, 22 procent uit aardolieproducten en 19 procent uit kolen. Vanuit Duitsland worden voedings- en genotmiddelen (21 procent), zout, zand, grind en klei (18 procent), en chemische basisproducten en kunstmeststoffen (13 procent) aangevoerd.

Top 10 landen met hoogste aandeel goederenaanvoer (gewicht), 2019
RegioTotaal inkomend transport (%)
Rusland13,5
Duitsland12,1
Noorwegen, IJsland en de Faeröereilanden6,9
Verenigde Staten van Amerika6,4
België en Luxemburg5,7
Brazilië4,3
Zuidwest-Azië1)4,2
Verenigd Koninkrijk4,1
China, Taiwan en Mongolië3,5
Zuid-Europa (EU)2)3,3
1)De regio Zuidwest-Azië bestaat uit de landen Bahrein, Irak, Israël, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Palestina, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. 2)De regio Zuid-Europa (EU) bestaat uit Andorra, Ceuta, Chafarinaseilanden, Melilla, Penon de Alhucemas, Penon de Vélez de la Gomera, Cyprus, Gibraltar, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaanstad.

China, Taiwan en Mongolië staan samen op de negende plek met 3 procent van het aangevoerde goederengewicht. Deze regio was goed voor een aandeel van 16 procent van de aanvoerwaarde. Dit komt door het hoge aandeel machines en elektronica (63 procent).
Op de tweede plaats staat Duitsland met een aandeel van 13 procent in de aanvoerwaarde, gevolgd door de Verenigde Staten, België en de regio Oost-Europa (EU). Het Verenigd Koninkrijk staat op de negende plek met een aandeel van 4 procent in de waarde van de goederen die in Nederland werden gelost.

Bijna helft afgevoerde goederen naar buurlanden

Met bijna 170 miljard kilogram was Duitsland met afstand het land waar de meeste goederen naartoe werden vervoerd: 30 procent van de totale goederenafvoer. Tweede in deze rangorde is België (inclusief Luxemburg) met een aandeel van 15 procent. Bijna de helft van het brutogewicht van de afvoer ging dus naar een van de buurlanden. Twee derde van het gewicht van de goederenafvoer bleef binnen de Europese Unie.

Top 10 bestemmingen met hoogste aandeel in afvoergewicht, 2019
RegioTotaal uitgaand transport (%)
Duitsland30,3
België en Luxemburg15,4
Zuid-Europa (EU)1)4,7
Verenigd Koninkrijk4,3
Oost-Europa (EU)2)4,2
Overig of onbekend4,2
Frankrijk4
Verenigde Staten van Amerika3,5
Noord-Europa (EU)3)3,2
West-Afrika3,2
1)De regio Zuid-Europa (EU) bestaat uit Andorra, Ceuta, Chafarinaseilanden, Melilla, Penon de Alhucemas, Penon de Vélez de la Gomera, Cyprus, Gibraltar, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaanstad. 2)De regio Oost-Europa (EU) bestaat uit de landen Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. 3)De regio Noord-Europa (EU) bestaat uit de landen Denemarken, Finland en Zweden.

Duitsland, België en Luxemburg hadden samen een aandeel van ruim 30 procent in de waarde van de afgevoerde goederen. Een vijfde ging naar Duitsland en 10 procent naar België en Luxemburg. Twee derde van de waarde van de afvoer in 2019 ging naar EU-landen.