Afvoer of uitgaand transport

Het totaal aan goederen dat vanuit het grondgebied van Nederland naar het buitenland is gebracht. Buitengesloten is de transportdoorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied. Het totale uitgaande transport is gelijk aan de som van uitvoer en uitgaande doorvoer.