Internationale goederenstromen in 2019

Over deze publicatie

Rapportage over de internationale goederenstromen van en naar Nederland in 2019. In deze rapportage onder andere aandacht voor de herkomst en bestemming van de goederenstromen, soort goederen en de vervoerswijze. Speciale aandacht voor de goederenstromen via de Nederlandse havengebieden en de doorvoerstromen. Deze publicatie is mede tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.