Aanvoer uit China 15 procent van totale aanvoerwaarde in 2018

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In 2018 kwam ter waarde van 113 miljard euro aan goederen uit China Nederland binnen, 15 procent van de waarde van alle inkomende goederen in dat jaar. Drie kwart van deze goederen verlaat Nederland weer. Deze goederen uit China maken bijna een vijfde uit van alle goederen die Nederland weer verlaten voor doorvoer en wederuitvoer naar andere landen. Dit meldt het CBS in de publicatie Internationale goederenstromen 2018.

Het aandeel van de bestemming China in de waarde van het totale uitgaande transport dat Nederland in 2018 verliet was met 5 procent kleiner dan het belang bij de inkomende goederenstromen. Goederen uit China komen vooral per container naar Nederland, van alle aangevoerde goederen in containers kwam ruim 30 procent uit China. 
In gewicht is het aandeel van de goederenstromen met China kleiner. De aan- en afgevoerde goederen hebben een relatief hoge gemiddelde waarde per kilogram in vergelijking met de goederenstromen met andere landen.

Aandeel China in de internationale goederenstromen van en naar Nederland, 2018
StroomEenheidTotaal (%)Niet in container (%)In container (%)
Inkomend transportWaarde15,07,231,1
Inkomend transportBrutogewicht3,21,117,0
Uitgaand transportWaarde5,03,59,4
Uitgaand transportBrutogewicht2,21,09,2

Bijna 10 procent van de aanvoer voor binnenlands gebruik uit China

Ruim 20 procent van de aangevoerde goederen uit China zijn bestemd voor binnenlands gebruik, zoals consumentengoederen in winkels en input voor Nederlandse bedrijven. Dit is een aandeel van 9 procent in de totale waarde van de aangevoerde goederen voor binnenlands gebruik in Nederland.   

China heeft vooral een groot aandeel in de invoerwaarde van machines en elektronica (25 procent) en textiel, leer en producten daarvan (21 procent). Van overige goederen, zoals drukwerk, meubels en diverse industriële producten, komt een kwart uit China. China’s bijdrage aan de invoer voor binnenlands gebruik van kolen, aardgas, ruwe aardolie, cokes, aardolieproducten, afval en secundaire grondstoffen is zeer gering.

Aandeel China in invoerwaarde voor binnenlands gebruik, 2018
GoederensoortAandeel in waarde (%)
Totaal9,1
Machines en elektronica25,2
Textiel, leer en producten daarvan21,2
Kunststoffen, rubber10,2
Overige minerale producten10,1
Basismetalen en metaalproducten7,2
Farmaceutica en chemische
specialiteiten
6,2
Hout, pulp, papier, hout-
en papierwaren
5,6
Zout, zand, grind, klei5,0
Chemische basisproducten en
kunstmeststoffen
4,9
Transportmiddelen3,6
Voedings- en genotmiddelen1,7
Landbouw-, bosbouw- en
visserijproducten
1,4
Aardolieproducten0,4
Afval en secundaire grondstoffen0,4
Overige goederen24,5

Groter aandeel China in aanvoer voor wederuitvoer en doorvoer

Naast aanvoer voor gebruik in Nederland gaat 75 procent van de aangevoerde goederen uit China via doorvoer en wederuitvoer weer naar andere landen. Het aandeel van Chinese goederen in de waarde van deze stromen is groter dan bij de invoer voor binnenlands gebruik: 19 van de doorvoer en 16 procent van de aanvoer voor wederuitvoer.

China’s bijdrage aan de waarde van de inkomende doorvoer was het grootst voor machines en elektronica, textiel en leer, overige minerale producten en overige goederen. De doorvoer is vooral bestemd voor andere EU-landen, en daarvan in het bijzonder de buurlanden Duitsland en België. Ook voor de invoer voor wederuitvoer geldt dat China’s aandeel het grootst is voor de overige goederen, textiel/leer en machines/elektronica.

Aandeel China in invoerwaarde voor wederuitvoer en doorvoer, 2018
GoederensoortWederuitvoer (%)Doorvoer (%)
Totaal15,619,2
Machines en elektronica26,049,9
Textiel, leer en producten daarvan25,929,9
Overige minerale producten15,419,8
Zout, zand, grind, klei14,713,9
Kunststoffen, rubber10,412,8
Transportmiddelen9,29,5
Basismetalen en metaalproducten9,29,4
Chemische basisproducten
en kunstmeststoffen
7,312,1
Hout, pulp, papier, hout- en
papierwaren
7,26,1
Farmaceutica en chemische
specialiteiten
3,84,5
Voedings- en genotmiddelen3,36,0
Cokes2,51,3
Landbouw-, bosbouw- en
visserijproducten
1,85,9
Ertsen1,72,2
Aardolieproducten0,62,1
Steenkool en bruinkool0,50,1
Afval en secundaire grondstoffen0,45,2
Aardgas0,00,0
Ruwe aardolie0,00,0
Overige goederen31,818,9