Indeling in 20 goederengroepen

De indeling in 20 goederengroepen is afgeleid van de ‘Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007’ (NST 2007), een uniforme goederennomenclatuur voor de vervoersstatistiek. De NST-2007-codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

De volgende goederengroepen worden onderscheiden:
01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten
02 Voedings- en genotmiddelen
03 Steenkool en bruinkool
04 Cokes
05 Aardgas
06 Ruwe aardolie
07 Aardolieproducten
08 Ertsen
09 Zout, zand, grind en klei
10 Overige minerale producten
11 Chemische en kunstmeststoffen
12 Farmaceutica, chemische specialiteiten
13 Kunststoffen en rubber
14 Basismetalen en metaalproducten
15 Machines en elektronica
16 Transportmiddelen
17 Textiel, leer en producten daarvan
18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwaren
19 Afval en secundaire grondstoffen
20 Overige goederen

Een aantal van deze goederengroepen verdient een nadere toelichting:

De groep ‘Farmaceutica, chemische specialiteiten’ omvat farmaceutische producten, verdelgingsmiddelen en andere chemische producten voor de landbouw, verf, inkt, wasmiddelen, wax, cosmetica, verzorgingsproducten, explosieven, vuurwerk, lucifers, lijm, etherische oliën, remvloeistof, actieve koolstof, biodiesel, gelatine, synthetische garen, etc.

Tot de groep ‘Overige minerale producten’ behoren producten als glas, glaswerk, keramische producten, cement, kalk, gips en overige bouwmaterialen en –producten.

De groep ‘Overige goederen’ omvat drukwerk, opgenomen media, meubelen, overige industrieproducten die elders niet zijn genoemd, brieven, pakketten, vervoerde goederen in het kader van particuliere of bedrijfsverhuizingen, door reizigers begeleide bagage en artikelen, voor reparatiedoeleinden vervoerde voertuigen en overige niet voor de markt bestemde goederen.