Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken Marges Perioden Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer (x 1 000)
Totaal Waarde 2021 82
Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 76
Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 90
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2021 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Ondergrens 95%-interval 2021 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bovengrens 95%-interval 2021 1
B Delfstoffenwinning Waarde 2021 0
B Delfstoffenwinning Ondergrens 95%-interval 2021 0
B Delfstoffenwinning Bovengrens 95%-interval 2021 1
C Industrie Waarde 2021 12
C Industrie Ondergrens 95%-interval 2021 10
C Industrie Bovengrens 95%-interval 2021 15
D Energievoorziening Waarde 2021 0
D Energievoorziening Ondergrens 95%-interval 2021 0
D Energievoorziening Bovengrens 95%-interval 2021 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2021 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Ondergrens 95%-interval 2021 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bovengrens 95%-interval 2021 2
F Bouwnijverheid Waarde 2021 4
F Bouwnijverheid Ondergrens 95%-interval 2021 3
F Bouwnijverheid Bovengrens 95%-interval 2021 6
G Handel Waarde 2021 14
G Handel Ondergrens 95%-interval 2021 11
G Handel Bovengrens 95%-interval 2021 17
H Vervoer en opslag Waarde 2021 10
H Vervoer en opslag Ondergrens 95%-interval 2021 8
H Vervoer en opslag Bovengrens 95%-interval 2021 13
I Horeca Waarde 2021 4
I Horeca Ondergrens 95%-interval 2021 3
I Horeca Bovengrens 95%-interval 2021 6
J Informatie en communicatie Waarde 2021 1
J Informatie en communicatie Ondergrens 95%-interval 2021 0
J Informatie en communicatie Bovengrens 95%-interval 2021 2
K Financiële dienstverlening Waarde 2021 0
K Financiële dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2021 0
K Financiële dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2021 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2021 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Ondergrens 95%-interval 2021 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bovengrens 95%-interval 2021 1
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2021 3
M Specialistische zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2021 2
M Specialistische zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2021 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2021 7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2021 5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2021 9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2021 5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Ondergrens 95%-interval 2021 3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bovengrens 95%-interval 2021 7
P Onderwijs Waarde 2021 2
P Onderwijs Ondergrens 95%-interval 2021 1
P Onderwijs Bovengrens 95%-interval 2021 4
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2021 17
Q Gezondheids- en welzijnszorg Ondergrens 95%-interval 2021 14
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bovengrens 95%-interval 2021 21
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2021 0
R Cultuur, sport en recreatie Ondergrens 95%-interval 2021 0
R Cultuur, sport en recreatie Bovengrens 95%-interval 2021 1
S Overige dienstverlening Waarde 2021 1
S Overige dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2021 1
S Overige dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2021 3
T Huishoudens Waarde 2021 .
T Huishoudens Ondergrens 95%-interval 2021 .
T Huishoudens Bovengrens 95%-interval 2021 .
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2021 .
U Extraterritoriale organisaties Ondergrens 95%-interval 2021 .
U Extraterritoriale organisaties Bovengrens 95%-interval 2021 .
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Waarde 2021 9
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Ondergrens 95%-interval 2021 7
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Bovengrens 95%-interval 2021 12
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Waarde 2021 21
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Ondergrens 95%-interval 2021 18
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Bovengrens 95%-interval 2021 25
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Waarde 2021 24
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Ondergrens 95%-interval 2021 20
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Bovengrens 95%-interval 2021 28
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Waarde 2021 8
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Ondergrens 95%-interval 2021 6
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Bovengrens 95%-interval 2021 11
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Waarde 2021 20
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Ondergrens 95%-interval 2021 16
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Bovengrens 95%-interval 2021 23
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Waarde 2021 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Ondergrens 95%-interval 2021 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Bovengrens 95%-interval 2021 1
Bron: © NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfskenmerken.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfskenmerken van het ongeval zoals de bedrijfstak en de vestigingsgrootte van het bedrijf waarin het ongeval plaats vond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2024 verschijnen de cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer
Het betreft arbeidsongevallen van werknemers in de afgelopen 12 maanden die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.