Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken Marges Perioden Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer (x 1 000)
Totaal Waarde 2017 93
Totaal Ondergrens 95%-interval 2017 86
Totaal Bovengrens 95%-interval 2017 102
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2017 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Ondergrens 95%-interval 2017 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Bovengrens 95%-interval 2017 3
B Delfstoffenwinning Waarde 2017 0
B Delfstoffenwinning Ondergrens 95%-interval 2017 0
B Delfstoffenwinning Bovengrens 95%-interval 2017 1
C Industrie Waarde 2017 17
C Industrie Ondergrens 95%-interval 2017 14
C Industrie Bovengrens 95%-interval 2017 21
D Energievoorziening Waarde 2017 0
D Energievoorziening Ondergrens 95%-interval 2017 0
D Energievoorziening Bovengrens 95%-interval 2017 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2017 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Ondergrens 95%-interval 2017 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bovengrens 95%-interval 2017 3
F Bouwnijverheid Waarde 2017 4
F Bouwnijverheid Ondergrens 95%-interval 2017 3
F Bouwnijverheid Bovengrens 95%-interval 2017 7
G Handel Waarde 2017 14
G Handel Ondergrens 95%-interval 2017 11
G Handel Bovengrens 95%-interval 2017 18
H Vervoer en opslag Waarde 2017 8
H Vervoer en opslag Ondergrens 95%-interval 2017 6
H Vervoer en opslag Bovengrens 95%-interval 2017 11
I Horeca Waarde 2017 6
I Horeca Ondergrens 95%-interval 2017 4
I Horeca Bovengrens 95%-interval 2017 8
J Informatie en communicatie Waarde 2017 1
J Informatie en communicatie Ondergrens 95%-interval 2017 0
J Informatie en communicatie Bovengrens 95%-interval 2017 2
K Financiële dienstverlening Waarde 2017 2
K Financiële dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2017 1
K Financiële dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2017 4
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2017 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Ondergrens 95%-interval 2017 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bovengrens 95%-interval 2017 2
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2017 2
M Specialistische zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2017 1
M Specialistische zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2017 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2017 6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2017 5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2017 9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2017 5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Ondergrens 95%-interval 2017 4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bovengrens 95%-interval 2017 8
P Onderwijs Waarde 2017 4
P Onderwijs Ondergrens 95%-interval 2017 3
P Onderwijs Bovengrens 95%-interval 2017 6
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2017 17
Q Gezondheids- en welzijnszorg Ondergrens 95%-interval 2017 14
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bovengrens 95%-interval 2017 21
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2017 1
R Cultuur, sport en recreatie Ondergrens 95%-interval 2017 1
R Cultuur, sport en recreatie Bovengrens 95%-interval 2017 2
S Overige dienstverlening Waarde 2017 1
S Overige dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2017 0
S Overige dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2017 2
T Huishoudens Waarde 2017 .
T Huishoudens Ondergrens 95%-interval 2017 .
T Huishoudens Bovengrens 95%-interval 2017 .
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2017 .
U Extraterritoriale organisaties Ondergrens 95%-interval 2017 .
U Extraterritoriale organisaties Bovengrens 95%-interval 2017 .
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Waarde 2017 9
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Ondergrens 95%-interval 2017 7
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Bovengrens 95%-interval 2017 12
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Waarde 2017 28
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Ondergrens 95%-interval 2017 24
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Bovengrens 95%-interval 2017 33
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Waarde 2017 30
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Ondergrens 95%-interval 2017 26
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Bovengrens 95%-interval 2017 35
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Waarde 2017 6
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Ondergrens 95%-interval 2017 5
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Bovengrens 95%-interval 2017 9
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Waarde 2017 19
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Ondergrens 95%-interval 2017 16
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Bovengrens 95%-interval 2017 23
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Waarde 2017 1
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Ondergrens 95%-interval 2017 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Bovengrens 95%-interval 2017 2
Bron: © NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfskenmerken.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfskenmerken van het ongeval zoals de bedrijfstak en de vestigingsgrootte van het bedrijf waarin het ongeval plaats vond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juli 2018
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer
Het betreft arbeidsongevallen van werknemers in de afgelopen 12 maanden die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.