Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken Marges Perioden Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer (x 1 000)
Totaal Waarde 2020 77
Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 71
Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 83
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2020 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Ondergrens 95%-interval 2020 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bovengrens 95%-interval 2020 2
B Delfstoffenwinning Waarde 2020 0
B Delfstoffenwinning Ondergrens 95%-interval 2020 0
B Delfstoffenwinning Bovengrens 95%-interval 2020 1
C Industrie Waarde 2020 8
C Industrie Ondergrens 95%-interval 2020 7
C Industrie Bovengrens 95%-interval 2020 11
D Energievoorziening Waarde 2020 0
D Energievoorziening Ondergrens 95%-interval 2020 0
D Energievoorziening Bovengrens 95%-interval 2020 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2020 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Ondergrens 95%-interval 2020 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bovengrens 95%-interval 2020 1
F Bouwnijverheid Waarde 2020 7
F Bouwnijverheid Ondergrens 95%-interval 2020 5
F Bouwnijverheid Bovengrens 95%-interval 2020 9
G Handel Waarde 2020 14
G Handel Ondergrens 95%-interval 2020 12
G Handel Bovengrens 95%-interval 2020 18
H Vervoer en opslag Waarde 2020 7
H Vervoer en opslag Ondergrens 95%-interval 2020 5
H Vervoer en opslag Bovengrens 95%-interval 2020 9
I Horeca Waarde 2020 5
I Horeca Ondergrens 95%-interval 2020 4
I Horeca Bovengrens 95%-interval 2020 7
J Informatie en communicatie Waarde 2020 1
J Informatie en communicatie Ondergrens 95%-interval 2020 1
J Informatie en communicatie Bovengrens 95%-interval 2020 2
K Financiële dienstverlening Waarde 2020 1
K Financiële dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2020 0
K Financiële dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2020 2
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2020 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Ondergrens 95%-interval 2020 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bovengrens 95%-interval 2020 1
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2020 2
M Specialistische zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2020 1
M Specialistische zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2020 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2020 9
N Verhuur en overige zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2020 7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2020 11
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2020 4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Ondergrens 95%-interval 2020 3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bovengrens 95%-interval 2020 5
P Onderwijs Waarde 2020 2
P Onderwijs Ondergrens 95%-interval 2020 1
P Onderwijs Bovengrens 95%-interval 2020 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2020 13
Q Gezondheids- en welzijnszorg Ondergrens 95%-interval 2020 11
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bovengrens 95%-interval 2020 16
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2020 1
R Cultuur, sport en recreatie Ondergrens 95%-interval 2020 0
R Cultuur, sport en recreatie Bovengrens 95%-interval 2020 2
S Overige dienstverlening Waarde 2020 1
S Overige dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2020 0
S Overige dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2020 2
T Huishoudens Waarde 2020 .
T Huishoudens Ondergrens 95%-interval 2020 .
T Huishoudens Bovengrens 95%-interval 2020 .
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2020 .
U Extraterritoriale organisaties Ondergrens 95%-interval 2020 .
U Extraterritoriale organisaties Bovengrens 95%-interval 2020 .
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Waarde 2020 10
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Ondergrens 95%-interval 2020 8
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Bovengrens 95%-interval 2020 12
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Waarde 2020 25
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Ondergrens 95%-interval 2020 22
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Bovengrens 95%-interval 2020 29
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Waarde 2020 20
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Ondergrens 95%-interval 2020 17
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Bovengrens 95%-interval 2020 24
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Waarde 2020 6
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Ondergrens 95%-interval 2020 5
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Bovengrens 95%-interval 2020 9
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Waarde 2020 15
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Ondergrens 95%-interval 2020 13
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Bovengrens 95%-interval 2020 18
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Waarde 2020 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Ondergrens 95%-interval 2020 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Bovengrens 95%-interval 2020 1
Bron: © NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfskenmerken.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfskenmerken van het ongeval zoals de bedrijfstak en de vestigingsgrootte van het bedrijf waarin het ongeval plaats vond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2022
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2022 verschijnen de cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer
Het betreft arbeidsongevallen van werknemers in de afgelopen 12 maanden die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.