Marges

Omdat de enquête een steekproef betreft, kunnen er schommelingen in de cijfers optreden als gevolg van toeval. Bij elk gevonden aantal is daarom in de StatLine tabellen (zie Bronnen) het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval opgenomen. De werkelijke waarde ligt met een waarschijnlijkheid van 95% tussen de ondergrens en de bovengrens.