Werkstress

Om te achterhalen in welke mate mbo-gediplomeerden werkstress ervaarden, is de volgende vraag gesteld in het Schoolverlatersonderzoek 2020: “Heeft u sinds de coronacrisis vaker of minder vaak stress van het werk dan ervoor?”. Op deze vraag heeft men kunnen antwoorden met “Vaker dan ervoor”, “Even vaak”, “Minder vaak dan ervoor” of “Niet van toepassing”.