Mbo-gediplomeerden

Dit onderzoek gaat over mbo-gediplomeerden van 17 tot 30 jaar die geen onderwijs meer volgen en betaald werk doen. Er waren ruim 123 duizend mbo-gediplomeerden van 17 tot 30 jaar uit het schooljaar 2018/’19. Bijna de helft van hen is een vervolgopleiding gaan doen. Van de mbo-gediplomeerden die het onderwijs hebben verlaten, hadden er 56 duizend betaald werk in maart 2020.
Dit onderzoek rapporteert naar vier mbo-sectoren, namelijk economie, techniek, groen (landbouw) en zorg. Naast de sectoren bestaat er ook een uitgebreidere indeling (18-deling) van de gevolgde opleidingsrichting, die binnen het mbo standaard wordt gebruikt. Deze opleidingsrichtingen worden domeinen genoemd. Waar relevant worden de cijfers voor de mbo-domeinen genoemd in de tekst bij de figuur over dat onderwerp.
De mbo-gediplomeerden zijn in het Schoolverlatersonderzoek 2020 bevraagd over hun ervaringen met betaald werk tijdens de eerste lockdown die begon in maart 2020 in het Schoolverlatersonderzoek. Het Schoolverlatersonderzoek (SVO) heeft als doel inzicht te geven in de overgang van school naar werk of naar een vervolgopleiding. Het CBS doet dit onderzoek als aanvullende statistische dienst voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het schoolverlatersonderzoek van 2020 werd gehouden onder degenen die in schooljaar 2018/’19 een diploma in het mbo, vmbo, havo of vwo hebben behaald of die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs hebben verlaten.