Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Perioden Levend geboren kinderen (aantal)
2018 januari 14.111
2018 februari 12.269
2018 maart 13.415
2018 april 13.417
2018 mei 14.619
2018 juni 14.192
2018 juli 15.297
2018 augustus 15.132
2018 september 14.955
2019 januari 14.192
2019 februari 12.149
2019 maart 13.549
2019 april 13.717
2019 mei 14.349
2019 juni 14.233
2019 juli 15.476
2019 augustus 15.442
2019 september 15.132
2020 januari 14.085
2020 februari 12.905
2020 maart 13.556
2020 april 13.375
2020 mei 13.791
2020 juni 13.928
2020 juli 15.625
2020 augustus 15.110
2020 september 14.966
2021 januari 13.953
2021 februari 13.480
2021 maart 14.905
2021 april 14.517
2021 mei 14.806
2021 juni 14.833
2021 juli 16.108
2021 augustus 15.958
2021 september 16.225
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland. Deze veranderingen bestaan uit levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van de ‘Bevolking aan het begin van de periode’ voor januari 2022 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.